På tide å vurdere gratis buss, Moss?

Tallinn førerløs buss
Tallinn har gratis buss, trikk og tog for sine innbyggere – og i år startet de også forsøk med førerløs buss på en rute.

Sist helg så jeg det med egne øyne: Gratis busser til innbyggerne. Dyrt? Ifølge byen Tallinn blir det stort overskudd, flere innbyggere og redusert biltrafikk. 

Er det på tide for Moss å tenke helt nytt? Bli Norges første by med gratis kollektivtransport? I Tallinn legger man ikke skjul på at man også håpet at folket ville like lokalpolitikerne bedre da man fra 2013 innførte gratis buss, trikk og tog.

I Moss gjør det neppe noen ting om folket blir sjarmert, biltrafikken i sentrum går ned, luftforensningen reduseres og skatteinntektene øker. Eller?

Jeg, som var på jobbreise der forrige uke, måtte betale 2 euro da jeg tok buss fra sentrum til flyplassen. Mens registrerte innbyggere alltid får gratis tur. Fra 6 til 23 er det kollektivtransport. Jeg synes det var mer enn nok personbiler i Tallinn, bussene til tross. Men ifølge myndighetene var gratis buss nødvendig fordi det ikke var plass til flere biler i sentrum.

Jeg var ikke klar over at den estiske hovedstaden også tester ut førerløse busser. Så med egne øyne har jeg fortsatt til gode å se førerløse busser i aksjon. Men det er vel bare å gratulere Tallinn med å være kjapp på ballen! Og håpe at Moss snart kan teste lignende. På «min» rute ville det utvilsomt være mer riktig med en liten førerløs sak enn den store bussen som kjører der nå.

Hva risikerer Moss by på å forsøke? Og hvordan sikrer man inntekter til lønn, busser og markedsføring? I Tallinn går 1000 euro av hver innbyggers inntektsskatt til kollektivselskapet. Innbyggertallet økte vesentlig da bussene ble gratis, så totalt har skatteinntektene til byen gått til værs. Samlet mener byen å ha et overskudd på 20 millioner euro per år.

Ifølge The Guardian har en kinesisk millionby (14 -!fjorten!- millioner innbyggere) begynt å snuse på ideen. Det samme har den rumenske hovedstaden Bucuresti. Kiruna og Övertårneå  i Sverige har også gratis kollektivtransport. I Övertårneå økte andelen voksne som kjørte kollektiv fra 1 prosent til 5 prosent av befolkningen. Også et 20-talls byer i USA har tilsvarende ordning. Så hvor lenge må vi vente på at en norsk by gjør det samme? Slett ikke umulig at det kommer – og er da ikke Moss et sted som bør vurdere dette?

Urbanet Analyse gjennomførte en analyse for å se på muligheten for å innføre gratis kollektivtrafikk i Oslo. De mente da at gratis kollektivtransport ville kunne gi ca. 60 prosent flere reiser på et allerede overfylt kollektivnett. Urbanet mener likevel at dette ville bli for dyrt og egentlig uholdbart. Dette skrev Aftenposten i 2012. Det var før Tallinn, før Kina og Romania vurderer å følge etter – og før biogassbusser, førerløse busser og bildeling var et reelt alternativ. 

Personlig har jeg lenge vært skeptisk til gratis kollektivtransport som tiltak. I Østfold har man satt nullvekstmål, dvs at kollektivtrafikk, gåing og sykling må ta veksten i persontransporten i de større byområdene. Jeg har tidligere etterlyst hvor sterk veksten i buss og gåing må være i Moss for å ta unna persontransportveksten, ingen har gitt svar. Men såvidt jeg forstår må det en vekst på 115 prosent i Nedre Glomma-regionen for å klare det. Det er så mye som kreves for å oppnå nullvekst at jeg ikke har tro på at generell oppgradering og utvikling er nok. I et sånt perspektiv er jeg, fortsatt tvilende, mer åpen for gratistilbudet.

Moss har flere utfordringer: Køer, folke- og trafikkvekst, dårlige trafikale løsninger (vei/bane/bro f eks), for liten kollektivtransportandel (nedgang fra 2014) og til tider for høy luftforensning. Hvor lenge tror vi at vi kan fortsette slik? Selv ikke gratis buss vil løse f eks luftforurensning, men jeg er sikrere enn før på at tiltak som er såpass radikale må til for å få en endring som er stor nok til å monne. Verken riksvei 19 eller ny jernbanestasjon, uansett plassering eller kvalitet, vil løse utfordringene alene.

Reklame

Gå for buss (som i «buss for tog»)

IMG_3305 (1)

Lørdag opplevde jeg to ting i Moss: Buss for tog (temmelig vanlig) – og gå for buss (veldig uvant)! 

Lørdag kl. 12:50: Bussen går fra holdeplassen rett utenfor boligen min. Jeg skal til Øre Villa kro på den andre siden av byen. Enklere start på reisen finnes ikke! Men så: Østfold Kollektivtrafikk-appen anbefaler meg å gå av halvveis (på Kransen for lokalkjente) og gå derfra (1,7 km). Bussturen tar 10 minutter, gåturen 20, ifølge appen. Hele ruten er 4,6 km og ifølge Google Maps vil det ta like lang tid å gå (56 minutter) som å ta kollektivtrafikk. Med personbil tar det 10 minutter, sier Google Maps.

Lørdag kl. 16:50: To fotballkamper senere (Liverpool – ManU og Moss FK -Kråkerøy) vil jeg hjem. Ingen buss går fra Melløs til sentrum (jeg tror faktisk ikke det går lokalbuss forbi der en lørdag ettermiddag). Så jeg går til stasjonen (1,6 km), rekker en buss, sitter på en drøy kilometer og går av i Tronvikveien ved Extra (i bussen står det Helgerødgata Rimi på digital skjerm, men de mener det samme) og går hjem igjen (1,4 km).

Lørdag kl. 18:08: Buss for tog til Oslo. Ingen buss tilgjengelig fra boligen til stasjonen selvsagt, så jeg syklet dit (3 km).

I et folkehelseperspektiv er det strålende; jeg gikk  4,9 km i pent vær (heldigvis!). Og fikk syklet attpåtil. Men jeg synes ikke busstilbudet er attraktivt, langt mindre sjarmerende. Hva synes du?

«Gå for buss» er sunt og morsomt på en solskinnsdag som lørdag. «Gå for buss» er et konkret resultat av et for svakt kollektivtilbud. «Gå for buss», selv om det var uvant for meg, er en planlagt, permanent faktor i kollektivtilbudet som våre folkevalgte mener vi fortjener, mens «buss for tog» er en midlertid ordning for å gi oss noe bedre senere.  IMG_3305

6 smårare ting om buss

La meg presisere: Jeg har ikke lett med lys og lykte etter feil. Jeg har kun ramset opp dem jeg fant på min bussvei. Kanskje er det like ille eller verre på Ekholt, Kambo eller Tronvik? Eller andre steder i Østfold? Skriv gjerne i kommentarfeltet om du har eksempler. 

fil-26-02-2017-14-08-31
416 går til Orkerød, sier oppslaget. Ingen vits å fortelle folket at 416 deretter går videre til Moss sentrum?

Feil 1: Rutetabell i Per Sivles vei på Jeløy forteller at bussen går til Orkerød (Ole O. Lians gate). Punktum. Alle som velger å ta bussen, vil imidlertid fort finne ut at bussen går videre til Moss sentrum. Les mer «6 smårare ting om buss»