Høringsfristen er 1. oktober. Jeg har sendt Moss kommune følgende innspill til forslag til nytt kollektivtilbud. Jeg oppfordrer alle til å sende sin mening til postmottak@moss.kommune.no

Til Moss kommune!

Takk for anledningen til å spille forslag til Moss kommune vedrørende busstilbudet i Moss.

Mitt forslag kan oppsummeres slik:

 1. Moss´ politikere fremmer krav overfor fylkeskommunen om et realt bussløft (frekvens og rutetilbud)!
  Mål: Tredoble antallet bussreiser i Moss innen fire år (en vekst på 200 prosent)
 2. Moss´ politikere beslutter en minstestandard for kvalitet på informasjon, app, skilt på holdeplasser og markedsføring.
  Mål: Snu innbyggernes mentale bilde av at buss er lik ”dårlig” innen fire år. Nullpunktsmåling vinteren 2017/2018 og ny måling 3,5 år senere.
 3. Moss´ politikere beslutter å ta lederrollen i et samarbeid om bussløft med fylkeskommunen, lokalt næringsliv, BaneNor, Statens vegvesen og byens innbyggere.
  Mål: Alle gode krefter trekker i samme retning og bidrar med innsikt, økonomisk støtte, markedsføringskanaler og sine nettverk.

Begrunnelsen for forslagene følger nedenfor:

Bussløft:

Urbanets utredning første del handler om innsikt; trafikktall og analyser. Den delen er veldig god og kan være nyttig. Rapporten sier at manglende opprydding over flere år, uklar prioritering og for svak innovasjonsevne er årsaker til at tilbudet er slik det er. Analysedelen i rapporten forteller at selv metrolinjene i Moss, som har 80 prosent av antall passasjerer, har et lavt belegg. Med andre ord, busstilbudet i Moss favner for få og må kunne sies å være relativt mislykket. Det har nok endel mossinger visst en stund, men det er greit å få det i en rapport også! 65 prosent av mossingene tar sjelden eller aldri en buss. Jeg synes Urbanet poengterer utfordringene godt og får frem at behovet er et konkurransedyktig busstilbud.

Via sosiale medier og i lokalmediene er det gjentatte ganger kommet frem at tilbudet ikke dekker markedets etterspørsel og behov for tilpasninger, f eks for pendlere med tog til Oslo.

Det virker ikke å være nok penger til å gjøre busstilbudet godt nok. Trolig er det slik i resten av Østfold også. Uten satsing er kvaliteten blitt dårlig, dårlig kvalitet gir for få passasjerer. Den veksten som må til for å oppnå nullvekstmålet, vil kreve ekstraordinær satsing i noen år – og det kan kalles ”investering i bedre miljø”. Buss må bli like relevant og ”kult” som el-biler og el-sykler, for øvrig to ”bevis” på at det er mulig. Oslo og Akershus har klart 60 og 80 prosent økning, i Moss tilsier dagens lave antall bussreiser at vi kan klare et høyere prosenttall. Nedre Glomma fikk i høst en ekstrabevilgning på 11 MNOK til lokalt busstilbud, det viser at også i fylkeskommunen er det rom for satsing, men krever trolig en viss form for trykk fra lokalt hold.

Moss må kreve sin rett – slik vi må regne med at de andre Østfoldbyene gjør.

Kvalitetsstandard:

Det åpne møtet i Moss om buss 20. september viste tydelig at mange er kritisk til kvaliteten på skilting av holdeplasser, til dels uforståelige rutetabeller på papir og i app, feil og mangler i app for rutetider og for lite brukertilpasset markedsføring. Mange holdeplasser nevner verken holdeplassens navn eller har oppslag med rutetabell og informasjon om billettkjøp.

Uansett hvor mange ruter og avganger Moss vil få i fremtiden, må kvaliteten på informasjon bli høyere enn dette dersom man skal klare å attrahere nye brukere og øke gjenkjøpsprosenten.

Moss må kunne forlange et minimum av kvalitet, på vegne av sine velgere.

Lederrolle:

En av konklusjonene fra det åpne møtet i Moss om buss var at Moss kommune, næringslivet og busspassasjerene måtte stå sammen for å få et bedre kollektivtilbud.

Det er utvilsomt et godt poeng. Det er behov for koordinering av planer, av investeringer, for tilrettelegging/tiltak for buss, sykler og gående, for deling av informasjon og for hvordan involverte parter strategisk jobber for et bussløft.

Moss står foran noen ekstraordinære år når det gjelder trafikkavvikling. Bygging av ny jernebanestasjon/-trase og riksvei 19 gjennom bysentrum vil føre til trafikale utfordringer, som kommer i tillegg til dagens. BaneNor, Statens vegvesen, kommunen, fylkeskommunen, lokalt næringsliv og innbyggerne har felles interesse av et godt samarbeid som sparer samfunnet for penger og tid, og sparer miljøet for unødig miljøforurensning.

Etter min mening bør Moss kommunes politikere ta lederrollen i et slikt samarbeid. Kommunen vil sitte med sentral informasjon, være i jevnlig kontakt med de andre partene og være nærmest på utfordringene og mulighetene til enhver tid. For busstilbudet er Østfold fylkeskommune hovedansvarlig, men vi kan ikke forvente at fylkeskommunen vil ha samme motivasjon, mulighet og kapasitet til å løse Moss´ lokale utfordringer. Forhold i Moss er først og fremst et lokalt anliggende, og lokale politikere være premissleverandørene, selv når utføreransvaret ligger hos fylkeskommunen, BaneNor eller vegvesenet.

Moss må gjøre sin del for å få bedre koordinering og det beste utgangspunktet er å sette seg bak rattet selv.

Forøvrig:

Ikke vedta noe som ikke er godt nok eller lage en kampanje som sier ”Buss er gøy/bra/viktig!” Folk gjennomskuer dette. Vær ærlige, innse at et løft må til, skjerp kvaliteten, jobb bedre sammen og gjør buss så bra at folk tror på det og jeg er sikker på at dette går bra! Bussfolk innser at dette tar tid, men det er på tide å begynne nå. Ikke utsette problemet enda en gang!

Tre gode grunner til å tro at et bussløft blir oppfattet som en politisk suksess:

 1. Det kan løse et trafikkproblem som vil bli enda større når sentrum blir byggeplass for ny jernbane. Biler og el-sykler løser ikke problemet alene.
 2. Dagens befolkning tenker mer miljøvennlig, det blåser en grønn bølge over landet, som med el-sykler og el-biler. Også Ruter og NSB tenker innovativt og til dels banebrytende for å løse sitt samfunnsoppdrag.
 3. Det er stort engasjement i byen, mange for bedre buss, men langt flere for å få bukt med bilkøene. Til sammen er dette en stor gruppe velgere som må lyttes nøye til og tas på ordet.

Bakgrunn:

Mitt engasjement for buss startet da vi kjøpte et hus i Jederveien på Refsnesåsen for to år siden. Jeg, som alltid hadde gått og sykler til/fra Gimle til togstasjonen, tenkte jeg tar bussen heretter når det blir høst og vinter, surt og kaldt. For busstoppet er jo rett over gata!

Jeg lærte fort følgende:

 • Ingen buss har avganger som passer for skoleelever og folk i arbeid.
 • Ingen informasjon på holdeplass om rutetider, hvordan kjøpe billetter, eller hva holdeplassen faktisk heter.
 • Appen, som jeg lastet ned, var full av feil og hadde mange mangler.

Min konklusjon: Dette var dårlig tilrettelagt.

Jeg har lest bussforslaget fra Urbanet, jeg har hørt Urbanet selv presentere rapporten sin – og da fikk jeg også sjansen til å stille to spørsmål. De to svarene mener jeg vi må ha i bakhodet:

 

 • Bussutfordringen i Moss er relativt stor!
  Urbanet mener at antallet bussreiser i Moss må økes med 150-200 prosent om lokalpolitikernes nullvekstmål skal oppnås. Buss står da for en relativ andel av veksten i kollektivtransport (gange og sykler må også øke).
 • Ingen vet om hvor stor, sannsynlig økning forslaget vil gi!
  Urbanet har laget et forslag for bedre busstilbud i Moss, men har ikke beregnet hvor stor effekt det vil ha.

 

Jeg finner ingen grunn til å tro på en betydningsfull økning basert på Urbanets forslag. Jeg ser ikke ”innovasjon/nytenkning” og det er ikke mer penger til buss i forslaget, altså ingen prioritering for et bussløft. Fylkesrådmannen har allerede sagt, da hun fikk se forslaget, at ”forslaget…bør reduseres noe”.

Snart får Moss den største byggeplassen i sentrum på mange tiår, jernbane og kanskje riksveibygging. I tillegg til økende biltrafikk. Da må alle gode krefter gå sammen, fylkeskommunen kan ikke løse dette alene, lokale politikerne må trå til, like mye som i jernbanesaken. Da må Moss bystyre, fylkespolitikerne, vegvesenet og jernbanevirksomheter som BaneNor samarbeide bedre enn hva jeg synes å ha sett til nå.

Ruter, som driver kollektiv i Oslo og Akershus, har noe de kaller M2016. Ta en titt, de ser inn i fremtiden, utfordrer seg selv og andre til å tenke nytt – og har kommet opp med flere spenstige ideer, også for Moss faktisk. NSB lanserte i år ideen om å kjøpe 250 elbiler som de leier ut. En app viser til enhver tid hvor det står en ledig bil. Kunden kan ta nærmeste bil, låse opp med appen og kjøre hvor som helst. Når turen er over kan kunden parkere hvor som helst innenfor bysonen. Parkering er gratis.

Busspassasjerer er ålreite folk. Sjåførene også. Det er trivelig å kjøre buss. Sosialt. Besparende. Smart. Det bare virker ikke sånn. Det er ikke bussens feil at mossingene velger bilen. Den er bare ikke relevant nok for mange nok.

I stedet blir køene av biler i Moss lengre og lengre. Vi sitter alle i samme kø, , nå og om 10 år. Vi må begynne nå. Politikerne må gå foran. Og vi andre må endre vaner, parkere bilen oftere og ta buss, sykle eller gå. Det er nå vi legger grunnlaget for en bedre fremtid. For miljøets skyld. Og for oss selv og våre etterkommere!

Jeg har en fireåring i huset. Jeg håper hun skal slippe å måtte bli kjørt til videregående skole i snø og regn når den tid kommer. Det er min motivasjon! Andre har andre motiver. Det spiller ingen rolle, bare vi drar i samme retning!

Reklame

En kommentar om “Mitt bussforslag

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s